מדבקות צנחנים

מדבקות בגלילים צנחנים מיועדות למשוך את תשומת הלב של

הצרכן ע"י כך שהם "קופצות" מהמוצר או המדף לתוך עיניי הצרכן. ניתן לעצב בצורות לא שגרתיות ובצבעים בולטים.
 מתאימות להשקת או להחדרת מוצר חדש או מבצעים מיוחדים.