תוויות למשתלות

ייצור תוויות למשתלות 

לפי דרישות הלקוח תוויות חביקה או תוויות נעיצה 

עמידות לתנאי חוץ ואפשרות הדפסה במשתלה

עם מדפסת טרמל טרנספר :

שלט סכנת החלקה

שלט אזור תפעולי

תוויות משתלות-04.jpg

תוויות למשתלות

תוויות משתלות-01.jpg

תוויות למשתלות

תוויות משתלות-03.jpg

תוויות למשתלות

שילוט מפעלים

משתלו2.jpg
תוויות משתלות-02.jpg

הדפסת תוויות למשתלות

שלט מלגזות

סכנה קרני לייזר

222.JPG