תוויות למשתלות

ייצור תוויות למשתלות 

לפי דרישות הלקוח תוויות חביקה או תוויות נעיצה 

עמידות לתנאי חוץ ואפשרות הדפסה במשתלה

עם מדפסת טרמל טרנספר :

שלט סכנת החלקה

שלט אזור תפעולי

תוויות למשתלות

תוויות למשתלות

תוויות למשתלות

שילוט מפעלים

הדפסת תוויות למשתלות

שלט מלגזות

סכנה קרני לייזר