תעשיה רפואית

מדבקות מתקלפות

(VOID/ויניל שביר/הלוגרמה)