• rony1bar

QC מדבקות בגלילים

ייצור מדבקות מנייר פוליאסטר PP עם הדפסה של QC ומספר עובד

בכל כמות וכל צבע

מדבקות בגלילים QC ממלאי קיים

מדבקות ספירת מלאי לפי חודשים

0 צפיות