תעשיה צבאית

מדבקות אחריות

(VOID/ויניל שביר/הלוגרמה)