תעשיה מזון וחקלאות

מדבקות בגלילים למזון

(VOID/ויניל שביר/הלוגרמה)