3M) Solar label)

מדבקות עמידות בתנאי חוץ

חברת ספיר ספרינט בשיתוף פעולה עם חברת       הצליחו לפתח אפליקציה אשר נותנות פיתרון לטווח ארוך של עד 20 שנה, המשלבות בניהם חו"ג עמידים בתנאי חוץ קיצוניים והדפסה עמידה בהתאם. מדבקה זו דוחה את קרני השמש ומגינה על ההדפסה והן על מדבקת הבסיס. בנוסף המדבקה עמידה בטמפ' גבוהות במיוחד