מדבקות בגלילים וניל שביר

חיתוך מדבקות בגלילים וניל שביר בכל הגדלים מתאימות להדפסה במדפסות טרמל טרנספר

מדבקה מתפוררת לאחר הדבקה