תעשיה תקשורת וסלולאר

מדבקות לתעשיית התקשורת

(VOID/ויניל שביר/הלוגרמה)