מדבקות בגלילים לכבלים

חיתוך מדבקות בגלילים לכבלים PP שקוף עם חלון לבן בכל הגדלים מתאימות להדפסה במדפסות טרמל טרנספר

משמשות לסימון כבלים