מדבקות מחולקות מולטילייבל

MULTILABEL

מדבקות בגלילים אשר כל מדבקה מחולקת למספר מדבקות ע"י חיתוכים פנימיים

  מדבקה זו מאפשרת הדפסת נתונים ופיצול המידע להדבקה

ע"ג פרטים שונים כגון מבחנות בדיקות מעבדה ועוד