מדבקות כבלים בגלילים

מדבקות שקופות עם הדפסת רקע משמשות לסימון כבלים. המדבקה מורכבת מחומר גמיש במיוחד ומודפס בחלקו ברקע לבן או כל צבע נדרש אחר עליו יוכל הלקוח להדפיס טקסט משתנה על ידי מדפסת טרמל טרנספר וללפף את המדבקה ע"ג הכבל וכך הטקסט יהיה מוגן מפני סולבנטים, שפשופים ועוד.