מדבקות כבלים

מדבקות אלו משמשות לסימון כבלים. המדבקה מורכבת מחומר גמיש במיוחד ומודפס בחלקו ברקע לבן או כל צבע נדרש אחר עליו יוכל הלקוח להדפיס טקסט משתנה וללפף את המדבקה ע"ג הכבל וכך הטקסט יהיה מוגן מפני סולבלטים, שפשופים ועוד.