מדבקות לקריאת ברקוד מרחוק

חומר גלם ייחודי עם יכולת הבלטה המאפשר קריאה קלה

ומהירה ממרחק, מתאים גם להדפסה בשיטת טרמל-טרנספר

(מדבקות בגלילים) לייעול ולחיסכון בניהול מלאי.